КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПОДАКТАР ФЕДЕРАЦИЯ
ХХVI СЪЕЗІНІН КАУЛЫЛАРЫ
02.09.2020

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы Бас Кенесінің Кәсіподақтар федерациясы ХХIV және ХХV (кезектен тыс) съездерінін шешімдерін орындау бойынша қызметі туралы есебі және Кәсіподақтар федерациясы қызметінің 2020—2025 жылдарға арналған міндеттері туралы


Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы Тексеру комиссиясының есебі туралы


Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы ХХVI съезінің қарарлары туралы


Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы төрағасын сайлау уралы


Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясынын Жарғысына езгерістер мен толықтырулар енгізу туралы


Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы Бас Кенесін кұру туралы


Қазақстан Республикасы кәсіподақтар Федерациясының Тексеру комиссиясын сайлау туралы


Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясынын ребрендингі туралы


Бас Кеңеске арнайы өкілеттіктер беру туралы